Tulevaisuus on vaihtoehtojen kirjoa


Tuuli Turtola

Kuva Patrik Johansson

ennustaja

Kautta aikain ihmisiä on kiinnostanut nähdä tulevaisuuteen. Tulevaa on ennustettu ja ennustetaan milloin eläinten, planeettojen asentojen, numeroiden kuin unien, ja jopa teenlehtien avulla.

Tulevaisuudentutkimuskin kuulostaa äkkiseltään lähes science fictionilta. Kuinka sellaista voi ylipäätään tutkia, mitä ei ole vielä olemassakaan?

– Tulevaisuudentutkimus ei ole mitään kristallipalloon katsomista. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka nykyisin pyrkii olemaan myös oma tieteenalansa, ja se pysyy täysin erillään esimerkiksi astrologiasta, kertoo Sirkka Heinonen.

Heinonen toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professorina. Tutkimuskeskus on organisoinut Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian, jonka kautta yhdeksässä yliopistossa ja korkeakoulussa annetaan alan opetusta.

Tulevaisuudentutkimus selvittää yhteiskunnallisten ilmiöiden mahdollisia, todennäköisiä, toivottavia ja ei-toivottavia tulevaisuuskuvia. Kaikista muista tieteenaloista tulevaisuudentutkimus poikkeaa siinä, että tulevaisuustietoa ei voida testata nykyhetkessä, koska se ei ole vielä tapahtunut.

Tulevaisuudentutkijat eivät ole mitään selvännäkijöitä, vaan tyypillisesti heillä on esimerkiksi yhteiskunnallinen, humanistinen, taloudellinen tai taideteollinen koulutus. Varsinaisia tulevaisuusennustuksia tekevät usein muut kuin tulevaisuudentutkijat itse.

Mahdollisia maailmoja

Hieman yllättäen tulevaisuudentutkimuksen perusideana on, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, jolloin myöskään tarkkoja ennusteita ei voi tehdä. Ei ole myöskään vain yhtä tulevaisuutta, vaan tulevaisuus on vaihtoehtojen kirjo, joista jotkut osat totetuvat. Lisäksi tulevaisuuteen voi vaikuttaa, sillä tulevaisuus tehdään nykyhetken valinnoilla ja päätöksillä, Heinonen selvittää.

– Tulevaisuutta ei voi täsmällisesti mitata ja siksi sitä ei myöskään tarkkaan ennusteta, vaan ennakoidaan eli luodataan mahdollisia maailmoja, Heinonen sanoo.

Tulevaisuus sinänsä on vaikeasti määriteltävä käsite, toisaalta tulevaisuutta on kaikki aika tästä eteenpäin. Kuinka pitkälle tulevaisuutta voi ennustaa?

– Tulevaisuudentutkimuksen aikajänne voi olla hyvinkin pitkä, jopa satoja vuosia. Tyypillisesti se on kuitenkin 15–40 vuotta. Esimerkiksi hallituksen uusin tulevaisuusselonteko eduskunnalle energia-ja ilmastopoliittisista asioista tähtää vuoteen 2050 saakka.

Heinosen mukaan jälkikäteen voidaan arvioida, ovatko ennusteet tai ennakoinnit osuneet kohdalleen.

– On kuitenkin huomattava, että myös toteutumatta jäänyt tulevaisuuskuva on tärkeä silloin, jos kyseessä on ollut negatiivinen kehityskulku, joka onkin saatu ehkäistyä tai hillittyä juuri tuon tulevaisuusnäkemyksen esittämisellä.

Astrologiakaan ei ennusta tulevaa

Horoskoopeissa on kumma vetovoima. Kaikki niitä lukevat ja silti kukaan ei tunnusta uskovansa niihin!
Astrologia perustuu uskomukseen, että auringosta, kuusta ja planeetoista maahan virtaava energia vaikuttaa niin elolliseen kuin elottomaankin luontoon.

– Astrologiaa käytetään yritysten, valtioiden ja yksityisten ihmisten ajanlaadun tutkimiseen. Jotkut astrologit ovat perehtyneet myös luonnonilmiöiden ennakoimiseen, astrologi Seppo Tanhua kertoo.

Älä pelästy, jos horoskooppi ennustaa jotain epämiellyttävää. Nykyisen astrologisen käsityksen mukaan ihmisen kohtalo ei ole ennalta määrätty, ja toisaalta horoskooppeja voivat kirjoittaa astrologiaan perehtymättömät henkilötkin.

– Astrologian tai minkään muunkaan menetelmän avulla ei voi ”ennustaa” tulevaisuutta. Pikemminkin sen avulla voi ymmärtää menossa olevaa aikaa hiukan paremmin.

Astrologiassa uskotaan, että avaruudesta virtaava energia ainoastaan vaikuttaa niihin yksilöllisiin ominaisuuksiin, joiden puitteissa ihminen toimii. Loppujen lopuksi ihminen kuitenkin luo itse oman elämänsä ja tulevaisuutensa.

Vaikuttaa siltä, ettei millään menetelmällä voi varmuudella raottaa tulevaisuuden verhoa – mikä ehkä onkin hyvä asia.

KATSO MYÖS