Vaikuta yhdessä – Nuorten Agenda2030 ja Luonto-Liiton ilmastoryhmä


Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita ja yhä näkyvämpi kysymys niin arjessamme kuin poliittisessa keskustelussa. Erityistä huomiota se saa tänä keväänä eduskuntavaalien aikaan, kun moni järjestö pyrkii nostamaan ilmastoasiat yhdeksi vaalien keskeisimmistä teemoista. Poliittisen väännön keskellä omien arkielämän tekojen ja päätösten painoarvo voi mietityttää. Kuuleeko minua kukaan? Miten voisin vaikuttaa? Toivoa, tukea ja vaikutusmahdollisuuksia kannattaa hakea nuorille suunnatusta ilmastotoiminnasta.

Teksti: Aino Huotari. Kuvitus: Minttu Pyykkönen.

Nuorten Agenda2030

Nuorten Agenda2030 -ryhmä tarjoaa nuorille alustan toimia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Poliittisesti sitoutumaton ryhmä vaikuttaa poliittisiin päättäjiin ja toimii kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ruohonjuuritasolla ja erilaisissa verkostoissa. Vaikka ryhmä toimii Suomen kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa, se voi käytännössä itsenäisesti määritellä, millaista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa se järjestää. Ryhmä on ollut olemassa kaksi toimintakautta ja sen hakuprosessia on koordinoinut Allianssi ry. Haku ryhmään avataan taas lokakuussa 2019. Silloin avoimen haun kautta ryhmään valitaan jälleen kestävästä kehityksestä kiinnostuneita nuoria eri taustoista ympäri Suomea.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän toiminnanjohtajan Siiri Mäkelän mielestä on tärkeää, että nuoret osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Me ja meidän lapsemme olemme niitä, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista. Meidän on myös helpompi vaatia isoja systeemisiä muutoksia; emme lähtökohtaisesti ole valtaapitäviä, jotka joutuvat luopumaan valta-asemistaan rakenteellisten muutosten seurauksena.

Yhteiskunnallisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi löytyy Mäkelältä ilahduttava lista. Hän rohkaisee kaikkia nuoria pohtimaan omaan todellisuuteen sopivia tapoja ravistella ilmastonmuutosta ruokkivia rakenteita.

– Kehotan äänestämään, allekirjoittamaan adresseja, osallistumaan järjestötoimintaan, lähtemään mielenosoituksiin, menemään lakkoon, valittamaan tuomioistuimiin ja laillisuusvalvojille sekä tekemään kansalaisaloitteita, jotta ilmastonmuutos saadaan hillittyä.

Keinoista erityismaininnan Mäkelältä saa sosiaalinen media.

– Kannustan kaikkia nuoria nostamaan ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja aktiivisesti esiin sosiaalisessa mediassa. Ilmastokysymyksistä kiinnostuneiden kannattaa seurata Twitterissä Nuorten Agenda2030 -ryhmäläisten lisäksi esimerkiksi Sitran Mari Pantsaria (@MariPantsar) ja Aarne Granlundia (@AarneClimate). Minut löytää nimellä @simakela.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän tämän kevään kohokohta on Sitran kanssa yhteistyössä järjestettävä nuorten ilmastohuippukokous Finlandia-talolla Helsingissä 2.3. Kokous tarjoaa areenan nuorten asiantuntijoiden puheenvuoroille, paneelikeskusteluille ja muulle toiminnalliselle ohjelmalle.

Luonto-Liiton ilmastoryhmä

Luonto-Liiton ilmastoryhmä on yksi järjestön viidestä aktiivisesta toimintaryhmästä, jossa nuoret pääsevät yhdessä ideoimaan ja toteuttamaan vaikuttavia ilmastotapahtumia. Ilmastoryhmäläiset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet mielipidekirjoitustyöpajoja, vaalipaneeleita, koulutuksia, tukikeskusteluita, tempauksia, mielenosoituksia ja nettivaikuttamisiltoja.

Ilmastoryhmän aktiivi Otto Snellman painottaa, että ilmastoryhmässä jokainen voi tehdä aloitteita ja ryhtyä tekemään itselle mielekkäitä juttuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Meille on tärkeää, että jokainen pääsee ilmastoryhmässä vaikuttamaan oman jaksamisensa mukaan. Niin isot kuin pienet vaikuttamiskeinot ovat tarpeen.

Kevään 2019 eduskuntavaalien ja EU:n europarlamenttivaalien vuoksi Luonto-Liiton ilmastoryhmän tapahtumat ovat keväällä monen muun ympäristöjärjestön tapaan osa #ilmastovaalit-kampanjaa.

– Aiomme tänä keväänä vaikuttaa eri tavoin siihen, että Suomen seuraava eduskunta ja europarlamentaarikot ryhtyvät toden teolla muuttamaan elämäämme kestävämmäksi. Jos voit äänestää, kannattaa äänestää tuntuvia ilmastotoimia kannattavaa ehdokasta. Vaikka kaikki puolueet ovat periaatteessa sitoutuneet siihen, että Suomen pitää päästä Pariisin ilmastosopimuksen alle 1,5 asteen tavoitteeseen, on eri puolueiden ja ehdokkaiden lupauksissa suuria eroja. Keskity siis selkeisiin ja konkreettisiin lupauksiin, Snellman summaa.

Vaikka vaikuttamistyö keskittyy poliittiseen päätöksentekoon, on keinoja myös niille, jotka eivät ole äänestysikäisiä. Nuorimmat voivat saada äänensä kuuluviin oman lähipiirinsä kautta.

– Jos et voi itse äänestää, voit esimerkiksi keskustella äänestävien vanhempiesi ja kavereidesi kanssa ilmastonmuutoksen tärkeydestä tulevissa vaaleissa, soittaa tai lähettää viestejä kansanedustajille. Seuraava eduskunta ratkaisee sen, pystyykö Suomi täyttämään Pariisissa sovitun 1,5 asteen tavoitteen, Snellman muistuttaa.

Ilmastonmuutos on valtava ja monimutkainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi pelkät henkilökohtaiset kulutusvalinnat eivät riitä. Snellmanin mukaan elämäntyylimme, kulttuurimme ja yhteiskuntamme tulee muuttua perustavanlaatuisesti, jotta voimme säästyä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta hirvittäviltä menetyksiltä.

– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toiminta yhdessä muiden kanssa on ainoa tapa, jolla voimme saada tämän onnistumaan. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan eniten juuri nuorten elämään, joten meidän sanamme painaa ilmastoasioissa erityisen paljon.

Vaikka useimmat valtaapitävät tuntevat jo ilmaston lämpenemisen vakavat vaikutukset, on Snellmanin mukaan tarpeen, että nuoret pitävät aihetta esillä päättäjien muistin virkistämiseksi ja vaativat konkreettisia toimia lämpenemisen hidastamiseksi.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen varautumisen tulisi olla tällä hetkellä päättäjien tehtävälistalla ensimmäisenä. Tästä ollaan vielä kaukana, joten äänekkäille ja näkyville muistuttajille, erityisesti nuorille sellaisille, on ehdottomasti tilausta.

Aiheen vakavuudesta huolimatta Snellmanin lippu liehuu korkealla, eikä toivoa ole menetetty.

– Aktivoitumalla näytät esimerkkiä muille – vanhoille ja nuorille yhtä lailla.

Snellman toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi ilmastoryhmän toimintaan paikallisryhmissä, joita löytyy tällä hetkellä Helsingistä, Jyväskylästä, Tampereelta, Joensuusta ja orastavasti Turusta. Toiminnasta kiinnostuneet voivat laittaa viestiä osoitteeseen otto.snellman@gmail.com.


Kestävä kehitys on kehitystä, joka mahdollistaa nykyisten yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämisen niin, että tuleville sukupolville jää mahdollisuus tyydyttää omat tarpeensa. Lue lisää osoitteessa: www.kestavakehitys.fi

Hiilijalanjälki on termi, jolla voidaan kuvata yksittäisten elintarvikkeiden, tuotteiden tai palveluiden hiilidioksidipäästöjä. Termillä voidaan kuvata myös yksittäisen henkilön elämästä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Testaa oma hiilijalanjälkesi osoitteessa elamantapatesti.sitra.fi

Agenda2030 on YK:n jäsenmaiden globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, jolla on 17 kestävän kehityksen tavoitetta. 13. tavoite on “toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.” Tutustu kaikkiin tavoitteisiin osoitteessa: www.yk.fi/sdg


Oton tapahtuma- ja linkkivinkit nuorille ilmastovaikuttajille vuodelle 2019:

1. Allekirjoita Ilmastoveivi-vetoomus osoitteessa: www.ilmastoveivi2019.fi

2. Tee yksin, yhdessä vanhempiesi tai kämppistesi kanssa Sitran elämäntapatesti tämänhetkisen hiilijalanjälkesi kartoittamiseksi: elamantapatesti.sitra.fi/testi

Täältä vinkkejä elämäntapamuutokseen, jolla voit pienentää olemassa olevaa hillijalanjälkeäsi: www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#tee-elamantapatesti

3. Ilmastovanhempien Ilmastokalenterista löydät ilmastovaikuttamistapahtumia ympäri maan: ilmastovanhemmat.fi/ilmastotapahtumat/

4. Tee ilmastoaiheisia aloitteita osoitteessa: www.nuortenideat.fi

5. Osallistu Ilmastolakkoon ja Gretan kanssa -mielenosoituksiin perjantaisin! Joka perjantai ilmastonmuutoksesta huolestuneet kansalaiset kokoontuvat Eduskuntatalolle sekä kaupungin- ja kunnantaloille kautta maan vaatimaan tomerampia ilmastotoimia. Esimerkiksi 15.3. on tulossa iso kansainvälinen ilmastolakko. Huom! Alaikäiset lakkoilevat vain huoltajien luvalla.

Lisätietoja:
Facebook: @ilmastolakko

Instagramissa ja Twitterissä: #perjantaitgretankanssa ja #ilmastolakko.

6. Seuraa somessa hashtageja: #NytOnPakko #ilmastomarssi #ilmastovaalit. Kiinnostavia tilejä Instagramissa: @gretathurnberg ja @ilmastoveivi2019.

 

KATSO MYÖS