Luonto-Liiton lähettiläät tuovat ympäristöteemoja kouluihin


Teksti: Anna Swanljung, sitaatit koululähettiläiden palauteraporteista

Luonto-Liiton kouluvierailuilla kohdattiin vuoden 2015 aikana yli 6000 lasta ja nuorta. Metsä-, susi- ja Itämeri-teemaiset kouluvierailut ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että koululaisilta. Kouluvierailut tarjoavat myös nuorille lähettiläille antoisia hetkiä sekä tilaisuuden aitoon ympäristövaikuttamiseen.

”Vierailusta tuli tosi voimaantunut olo ja tunne, että tätä haluan tehdä jatkossakin. Oppilaiden kommentit tuntuivat sydämessä ja varsinkin, kun tuli suoraa palautetta tunnin vaikuttavuudesta. Tunsin, kuinka tärkeää onkaan kouluja kiertää.” (Koululähettilään palaute)

”Joku (oppilas) taisi suorastaan sanoa, että oli kivaa! Opettaja kommentoi, että on hienoa, kun saa tällä tavalla 6. luokkalaiset innostumaan jostakin.” (Koululähettilään palaute)

Kouluvierailujen aiheina ovat monimuotoinen suomalainen metsäluonto, kaunis ja haavoittuva Itämeri sekä uhanalainen ja kiehtova susi. Metsävierailun voi valita kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka ovat metsäluonnon saloihin sekä metsiensuojelun keskeisiin teemoihin tutustuttava Metsän Ääni -vierailu, lähimetsäteemainen ja erilaisia vaikuttamiskeinoja esiin tuova Tapaus Takametsä -draamavierailu tai lähettilään koulun lähimetsässä vetämä metsätuokio, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä.

Vuonna 2015 kouluvierailuiden pääpaino oli metsävierailuissa, joihin osallistui yli 3300 oppilasta opettajineen. Vierailuja järjestettiin eri puolilla Suomea, aina Helsingistä Ouluun ja Vaasasta Joensuuhun sekä monella muulla paikkakunnalla. Uusia metsälähettiläitä koulutettiin alkusyksyllä viikonlopun mittaisessa tapaamisessa Nuuksiossa. Innostuneita metsän ääniä onkin nyt eri puolilla Suomea. Itämeri-vierailut painottuivat Suomenlahden rannikkoseudulle ja petolähettiläsvierailut Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Susivierailuja päästiin tekemään myös aivan uusien susireviirien ydinalueiden kouluihin. Nämä vierailut, joissa lapset ja opettajat saivat keskustella susista vierailijan kanssa ja lisätä tietämystään sudesta biologisena lajina, koettiin koulujen taholta erittäin tärkeiksi ja kiinnostaviksi.

”Tuntien jälkeen ei meinaa päästä pois lähtemään, kun kysyttävää ja kerrottavaa riittää.” (Koululähettilään palaute susivierailusta alakoulussa)

Luonto-Liiton metsä-, peto- ja Itämeri-lähettiläät ovat pääasiassa nuoria aikuisia, jotka haluavat toimia luonnon äänenä lasten ja nuorten keskuudessa. Kouluvierailuilla lähettiläät pääsevät toimimaan ympäristökansalaisen roolimalleina ja vaikuttamaan konkreettisesti tärkeänä pitämäänsä asiaan.

Lähettiläät kokevat tämän kaltaisen ympäristökasvatustyön erittäin mielekkäänä ja koulut ovat ottaneet vierailijat kiitollisuudella ja ilolla vastaan. Lähettiläs tuo toisenlaista luonnon ja nuoren ihmisen näkökulmaa oppitunneille ja saa oppilaat pohtimaan omia näkemyksiään ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa luonnonsuojeluun. Jokainen yksittäinen vierailu on ainutlaatuinen tilaisuus kohdata monenlaisia lapsia ja nuoria sekä keskustella heidän kanssaan luonnosta kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Opettajien antamasta palautteesta käy ilmi, että he kokevat lähettiläsvierailut tarpeellisiksi.

Opettajat ja vanhemmat voivat tutustua kouluvierailumateriaaleihin etukäteen, sillä materiaalit löytyvät internetistä ja ovat täysin julkisia. Koulut voivat myös itsenäisesti käyttää materiaaleja toiminnassaan. Vierailut tukevat koulujen ympäristökasvatustehtävää sekä opetussuunnitelman teemoja. Lähettiläs on kouluvierailulla kasvattajan roolissa, johon sopii kuunteleva ja kannustava lähestyminen. Oppilaiden erilaiset arvot ja näkemykset huomioidaan ja annetaan tilaa myös lapsen ja nuoren omalle äänelle. Kouluvierailuilla mahdollisesti heräävissä luonnonsuojeluun liittyvissä eettisissä pohdinnoissa ei ole oleellista se, että tarjottaisiin oikeita vastauksia. Lapsille ja nuorille on annettava mahdollisuus pohtia ja muodostaa itse omat perustellut näkemyksensä.

Kouluvierailijoiden antamasta palautteesta heijastuu ilo ja motivaatio päästä tekemään vaikuttamistyötä lasten ja nuorten parissa. Palautteista päätellen kohtaamiset ovat olleet antoisia puolin ja toisin.

”Ensi kevättä odotellen! Tästä metsälähettilästoiminnasta on tullut ehdottomasti tärkeimpiä juttuja, mitä Luonto-Liitossa pääsee tekemään.

”Olisi hienoa, kun muutkin innostuisivat tästä lapsi- ja nuorisotyöstä. Jotenkin koen, että se on tehokkain tapa yrittää saada muutosta aikaan.”

”9. luokkalaiset keskustelivat vilkkaasti aiheesta ja kertoivat avoimesti mielipiteitään.”

”Oppilaat vaikuttivat motivoituneilta ja kiinnostuneilta. Osasivat yhdistää asioita omaan elämäänsä.”

”Ja jälleen kasiluokkalaiset pääsivät yllättämään. Vaikka aiemminkin olen ollut sillä kannalla, että ne on oikeesti fiksuja, se pääsee joskus unohtumaan. Heiltä vaan puuttuu toisinaan rohkeutta ilmaista ajatuksensa”

” Harjoituksessa tyttö ja poika kertoivat, kuinka tunti oli saanut heidät ajattelemaan metsiä. Kumpikin sanoi, etteivät ole oikein aiemmin asiaa pohtineet, mutta nyt heräsi muistoja lapsuudesta ja metsissä vietetystä ajasta sekä tunne, että on tärkeää suojella metsiä.”

”Tämän ryhmän kohdalla kaikki harjoitukset toimivat ja lähtivät lentoon. Erityisesti jäi mieleen ’kunnanvaltuuston kokous’ -harjoitus, jossa syntyi hienoa keskustelua, roolisuorituksia ja perusteluja eri kannoille.”

”Sekin näissä vierailuissa on mukavaa, kun huomaa, että opettajat itse kiinnostuvat aiheesta ja kuuntelevat yhtä kiinnostuneina kuin oppilaatkin.  Kysyin tältäkin opettajalta, että innostiko tuntini jatkamaan aiheen parissa niin vastaus oli että ilman muuta.”

Lue lisää kouluvierailuista: www.luontoliitto.fi/kouluille/kouluvierailut

 

 

 

KATSO MYÖS