Uhanalaiset metsälajit: lahokaviosammal


Teksti ja kuva Laura Vuoksenmaa

Äärimmäisen uhanalainen (CR, critically endangered) lahokaviosammal on eriskummallinen ilmestys: lähes tohjoksi lahonneesta puuaineksesta kohoaa vankkojen perien päissä pulleita, kirkkaanvihreitä itiöpesäkkeitä. Lehtisammaliin kuuluvan lahokaviosammalen voikin löytää pelkästään itiöpesäkkeiden tai niiden perien perusteella, sillä lahopuun sisällä suikertava huomaamaton verso ei ole käytännössä juuri havaittavissa. Punaruskea itiöpesäkkeen perä on karhea ja punaruskea, itse pesäke vihreä, puikea ja ”nipukallinen”. Pesäke perineen on 1–2 cm korkea. Vanhemmiten itiöpesäkkeet rusehtuvat ja kurtistuvat.

Lahokaviosammalen elinympäristöjä ovat havumetsät ja lehtomaiset paikat. Se nauttii kosteasta pienilmastosta ja vaatii pitkän lahopuujatkumon. Todennäköisimmin lahokaviosammal elää pitkälle lahonneella havupuulla, mutta sen voi tavata myös lehtipuualustalta. Kannot ja lahopuun murtumapinnat ovat lahokaviosammalelle erityisen mieluisia kasvupaikkoja.

Lahokaviosammalen levinneisyys on eteläinen: sitä esiintyy harvinaisena Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Pohjoisin lahokaviosammal on löytynyt Pirkanmaalta.

Lajin uhanalaisuuteen on vaikuttanut metsänkäsittely ja rakentaminen. Etelä-Suomi on tiheästi asutettua aluetta, jonka metsät ovat muuhun maahan verrattuna erityisen pienialaisia ja pirstaloituneita. Hakkuut ja metsänhoitotoimet vaikuttavat lahokaviosammalelle elintärkeän lahopuujatkumon lisäksi myös kosteuteen ja varjoisuuteen, joita sammal vaatii menestyäkseen. Kannoilla viihtyvää lahokaviosammalta uhkaa myös kantojen nosto.

Kuitenkin lahokaviosammal on myös EU:n luontodirektiivin II-liitteen laji sekä erityisesti suojeltava laji, minkä takia sen kasvupaikat ja niiden lähiympäristöt on jätettävä lain mukaan metsänhoitotoimien ulkopuolelle. Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkaa ei saa hävittää tai heikentää, joten sellaisen löytyminen voi estää hakkuiden toteutumisen! Lahokaviosammalen elinympäristöt ovat yleensä monilla tavoin luontoarvoiltaan merkittäviä paikkoja, mikä onneksi edistää lajin säilymistä.

Tällä hetkellä suurin osa lahokaviosammalen tunnetuista esiintymistä sijaitsee erilaisilla suojelualueilla.

 

Tiesitkö, että Suomen metsissä elää 816 uhanalaista lajia? Tänä vuonna Luonto-Liiton tavoitteena on kerätä yhtä monta uutta jäsentä. Tule mukaan, suojellaan yhdessä arvokasta metsäluontoamme! Liity jäseneksi: luontoliitto.fi/liity

KATSO MYÖS