Salainen sopimus suuryritysten asialla


Teksti: Miia Vistilä, kuvat: Sonja Martikainen

Järjestöt jännittävät vastustetun kauppasopimuksen kohtaloa.

Salassa valmisteltu transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuusssopimus eli TTIP-sopimus huolestuttaa kansalaisia. Monet tutkijat ja järjestöt vastustavat sopimuksen solmimista ja kampanjoivat näkyvästi sitä vastaan. Järjestöt ovat antaneet julkilausuman sopimuksen ongelmista ja osallistuvat myös mielenosoituksiin.

– Halusimme ottaa kantaa TTIP-sopimukseen, koska sen ympäristövaikutusten on arvioitu olevan vahvasti negatiivisia. Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että ympäristönsuojelua ei voi uhrata taloudellisten intressien tieltä. Luonnolla on itseisarvo, Luonto-Liiton puheenjohtaja Pia Pässilä sanoo.

Luonto-Liitossa ollaan huolestuneita myös siitä, miten sopimus vaikuttaa nyt kasvavien sukupolvien mahdollisuuteen luoda uutta ympäristösääntelyä tulevaisuudessa ja näin vaikuttaa suoraan omaan hyvinvointiinsa.

– Emme voi pysyä hengissä syömällä seteleitä, vaan tarvitsemme jatkossakin elämiseen puhtaan luonnon ja sen antimet.

20141011_1500-36_089

Voitontavoittelun suojelua ympäristönsuojelun sijaan

Sopimukseen kuuluu investointisuoja, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden nostaa kanteen valtioita vastaan kansainvälisessä tuomioistuimessa sillä perusteella, että jokin laki heikentää yritysten mahdollisuutta tuottaa voittoa.

– Tällaisia voittoa heikentäviä lakeja voisivat olla monet kuluttajansuojaa ja ympäristönsuojelua tukevat lait. Kuten vaikkapa kaivostoiminnan kieltäminen jollakin alueella, jotta sen arvokkaat luontokohteet säilyisivät.

Sopimus voisi myös mahdollistaa Euroopassa aiemmin kiellettyjen tuotteiden myymisen.

Esimerkiksi markkinoille päätyisivät geenimuunnellut tuotteet sekä lihatuotteet, jotka on steriloitu kloorilla tai joiden tuotannossa on sallittu antibioottien syöttäminen tuotantoeläimille ilman diagnosoitua sairautta. Sopimuksella olisi tuhoisia seurauksia kestävän tuotantotavan pyrkimyksille. Lisäksi se heikentäisi kuluttajansuojaa.

– Käytännössä sopimus vaikuttaisi siten, että valtiot voisivat jättää säätämättä sellaisia lakeja, joiden se pelkää aiheuttavan kanteita ja korvausten maksamista yrityksille. Ympäristön, eläinten ja työntekijöiden oikeuksia ei olisi enää varaa suojella lakien avulla.

20141011_1514-19_132

Lähetä viesti päättäjille!

Kansalaistoiminnalla voidaan välittää neuvottelijoille vahva viesti, että emme hyväksy salassapitoa.

– Salailu käy sitä vaikeammaksi, mitä enemmän asiasta pidetään meteliä. Asiaan voi vaikuttaa esimerkiksi osallistumalla mielenosoituksiin, kirjoittamalla päättäjille ja sanomalehtiin sekä tietenkin välittämällä tietoa eteenpäin lähipiirissä.

Luonto-liiton ja yhdeksän muun järjestön kannanotto sopimusta vastaan löytyy osoitteesta ttipinfo.wordpress.com/2013/12/19/julkilausuma/

Lisää tietoa sopimuksesta sekä sitä vastaan järjestetyistä tapahtumista löytyy TTIP – verkoston sivuilta ttipinfo.wordpress.com.

KATSO MYÖS